Privacy- en cookieverklaring

Als u bij ons in dienst bent of gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, solliciteren, indiensttreding, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het aanvragen van informatie of informatie die wij verzamelen bij het gebruik van onze websites en andere diensten, zoals evenementen en acties. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

Verwerking persoonsgegevens

Soliday verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor de nakoming van een overeenkomst;

  • Om te voldoen aan een wettelijke plicht;

  • Voor de afhandeling van uw verzoek om informatie of brochures;

  • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken;

  • Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u bent aangemeld;

  • Voor het aanbieden van producten en diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Soliday verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd wordt. Soliday blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.